Convocatòria ORDINÀRIA MAIG- JUNY exàmens B1, B2 i C1 de les EOI (alumnes lliures)

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves dels següents certificats:

Nivell intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Això aplica als alumnes lliures, no als oficials que venen a classe – que ja tenen dret a examen amb la matrícula.

Inscripció del 26 de febrer (a partir de les 9 h) a l’1 de març de 2024

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2024

Data límit per comunicar errades en les dades personals: 22 de març de 2024

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 22 de març de 2024

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 d’abril de 2024.

Més informació aquí.