Convocatòria extraordinària I Certificats d’anglès I Febrer 2024

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els següents certificats d’anglès:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Calendari

  1. Termini inscripció telemàtica: 13 de novembre (a partir de les 9 h) al 17 de novembre de 2023
  2. Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 20 de novembre de 2023 (abans de les 22 h)
  3. Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 28 de novembre de 2023
  4. Prova escrita: 2 de febrer de 2024 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
  5. Prova oral: el dia i l’hora de la prova oral s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita
  6. Publicació de resultats: 20 de febrer de 2024

Enguany, a l’EOI Sant Feliu de Guíxols s’administra la prova de Nivell intermedi B2 i la de Nivell avançat C1 d’anglès. Consulteu aquí a quines escoles administren quins nivells.

Per a més informació i per fer la inscripció, cliqueu aquí.