Convocatòria extraordinària I Certificats d’anglès I Febrer 2023

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els següents certificats d’anglès:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Calendari

Termini inscripció telemàtica: 14 de novembre (a partir de les 9 h) al 18 de novembre de 2022

Prova escrita: 3 de febrer de 2023 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)

Prova oral: el dia i l’hora de la prova oral s’indicarà en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita

Publicació de resultats: 20 de febrer de 2023

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols només s’administra la prova de Nivell intermedi B2 d’anglès. Consulteu aquí a quines escoles administren quins nivells.

Per a més informació i per fer la inscripció, cliqueu aquí.