Abssències professorat

Departament d’alemany

No hi ha cap membre del professorat absent.

Departament d’anglès

No hi ha cap membre del professorat absent.

Departament de francès

No hi ha cap membre del professorat absent.

 

Durant aquest curs el Departament d’Educació no cobrirà vacants per absències del professorat fins al 6è dia lectiu.

*** Actualitzat a data d’avui ***