Dates d’exàmens

Calendar-96

 

 

EXÀMENS FINALS D’ALEMANY – CURS 2023 – 2024

A1 – 4 de juny a les 16 hores

A2 – 5 de juny a les 16 hores

B1 – 7 de juny a les 16 hores

B2.1 – 6 de juny a les 16 hores

B2.2 – 13 de juny  a les 16 hores

A més, hi haurà una prova oral, la convocatòria per a la qual es lliurarà en el transcurs de la prova escrita.