Les escoles lliures de violències (LELV)

El Departament d’Educació engega el Pla Les Escoles Lliures de Violències (LELV) per erradicar tot tipus de violències als centres educatius.

Amb aquest pla, es posa a l’abast de l’alumnat i de tota la comunitat educativa,  en els propers dies, una web/app per comunicar situacions de violència de forma anònima, amb l’objectiu de donar veu a les persones afectades garantint la confidencialitat i iniciant la intervenció específica  corresponent.

El pla LELV està  adreçat a tots els centres públics i privats i  té com a principal objecte la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten a l’alumnat.

 

 

 

Els principals objectius que persegueix aquest pla són:

  • Prevenir la violència.
  • Garantir l’eficàcia de les mesures de prevenció, detecció i denúncia.
  • Reconèixer les víctimes, protegir-les, oferir-los atenció especialitzada per a la reparació dels danys causats.
  • Evitar la doble victimització.
  • Garantir el suport jurídic i acompanyament institucional.
  • Contundència envers els agressors i encobridors/es.
  • Exercir l’acció popular en els procediments penals (art. 91 Llei 14/2020) per maltractaments físics o sexuals greus a infants o adolescents i personar-se en qualsevol denúncia per violències sexuals en l’àmbit educatiu.

Més informació a: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/escoles-lliures-de-violencies/