INICI DE CLASSES PRESENCIALS

Les classes inicien el 27 de setembre pels grups de dilluns i dimecres i el 28 de setembre pels grups de dimarts i dijous.

Aquest curs 2021-2022 tots els cursos de tots els idiomes seran presencials.

Des del Departament d’Educació es prioritza la presencialitat a l’aula.

Es considera els grups d’alumnes d’EOI com a grups de convivència estable.

Per tant,  no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres tot i que es manté l’obligació de portar mascareta a l’aula i la ventilació serà constant i creuda.