Assistència alumnat menor

Ja podeu consultar l’assistència dels alumnes menors del mes de novembre, amb els quatre últims números del DNI o NIE.

Les dades reflecteixen l’assistència real a classe, tant si les absències estan justificades com si no. Tot i així, recordeu que totes les absències de l’alumnat menor han d’estar justificades pels pares/mares o tutors legals.

Així mateix, recordeu que si no ho heu fet encara, heu d’emplenar aquest formulari, ja que conté informació important relacionada amb les absències tant de l’alumnat com del professorat. Us recordem que les faltes dels alumnes menors s’han de justificar, però que tot i així us apareixeran com a falta d’assistència als llistats.

Recordeu que per qualsevol dubte referent a les faltes dels vostres fills/filles, podeu posar-vos en contacte amb el cap d’estudis a través del correu de l’escola (eoireus@xtec.cat).