Assistència alumnat menor

Ja podeu consultar l’assistència dels alumnes menors del mes de febrer, amb els quatre últims números del DNI o NIE.

Les dades reflecteixen l’assistència real a classe, tant si les absències estan justificades com si no. Tot i així, recordeu que totes les absències de l’alumnat menor han d’estar justificades pels pares/mares o tutors legals.

Us recordem que les faltes dels alumnes menors s’han de justificar, però que tot i així us apareixeran com a falta d’assistència als llistats.

Recordeu que per qualsevol dubte referent a les faltes dels vostres fills/filles, podeu posar-vos en contacte amb el cap d’estudis a través del correu de l’escola (eoireus@xtec.cat).