Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic A2.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

Procediment:

L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.

Es pot recollir personalment de l’1 al 15 de juliol o bé a partir de l’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivell intermedi B2 i Nivell avançat C1, tramitació

L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B2.

L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i nivell avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Cal omplir la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre o per correu electrònic juntament amb el DNI per davant i darrera a l’adreça: info@eoiolot.cat

> Els aprovats al mes de juny poden tramitar el Certificat a partir del mes d’octubre.
> Els aprovats al mes de febrer a partir del mes d’abril.

Cal l’abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. En el cas que la sol·licitud s’hagi fet per correu electrònic, l’escola retornarà el document de pagament per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.

> Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de CaixaBank
> O al portal de pagament de CaixaBank

Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.

En el moment que l’escola rebi el Certificat Original, s’avisa per correu electrònic als interessats. (els Certificats originals actualment triguen aproximadament 1 any però el resguard té la mateixa validesa).

Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

 

Taxes (Certificat B2 i C1)

Ordinària: 75,70 € | FN general o monoparental: 37,85 € | FN especial: 0,00 € | Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: 0,00 € | Més bonificacions i exempcions generals

Descarregar sol·licitud Certificat B2 o C1