Departament de francès

Recursos per a l’autoaprenentatge:

Diccionaris bilingües i monolingües:

Pàgines per treballar la comprensió oral i escrita (Compréhension Orale et Écrite):

Pàgines per treballar l’ús de la llengua (Grammaire, conjugaison, orthogrphe, lexique):

Pàgines per treballar l’expressió escrita (Expression écrite):

Pàgines web MEDIA:

Presse Francophone

Audio livres

Séries et livres