Convocatòria Eleccions al Consell Escolar

Avui, divendres 3 de novembre, comença el procés per a la renovació parcial del consell escolar de l’EOI Sant Feliu de Guíxols..

En aquesta convocatòria correspon renovar tres membres del sector professorat i tres membres del sector alumnat. A partir d’avui podeu consultar el cens electoral que trobareu penjat al tauler d’anuncis del davant de la secretaria.

Als següents enllaços hi trobareu la Convocatòria d’eleccions, el Calendari i el  Document de presentació de candidatura. Us encoratgem a prendre part en aquesta convocatòria per tal de garantir que el consell escolar sigui un canal de participació representatiu.

Normativa:

  • RESOLUCIÓ EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
  • DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.