Instàncies

Document genèric per fer una instància. Abans de fer una petició amb aquest model, reviseu que no hi hagi un model més adient.