Documentació per a la matrícula

Alumnat que es va matricular al juliol. Porteu-ho emplenat el primer dia de classe (28 o 29 de setembre)

Declaració responsable per a menors d’edat

Declaració responsable per a majors d’edat

Autorització proves COVID19 (només menors d’edat)

Alumnat preinscrit que s’ha matriculat per internet al setembre. Porteu-ho emplenat el primer dia de classe (28 o 29 de setembre).

Full de dades personals

Fotocòpia del DNI / NIE

Declaració responsable per a menors d’edat

Declaració responsable per a majors d’edat

Autorització d’ús d’imatges per a menors d’edat

Autorització d’ús d’imatges per a majors d’edat

Autorització proves COVID19 (només menors d’edat)

Alumnat no preinscrit que es matricula a partir del dia 22 de setembre. Porteu-ho emplenat quan vingueu a secretaria a fer la matrícula.

Full de dades personals

Fotocòpia del DNI / NIE

Declaració responsable per a menors d’edat

Declaració responsable per a majors d’edat

Autorització d’ús d’imatges per a menors d’edat

Autorització d’ús d’imatges per a majors d’edat

Autorització proves COVID19 (només menors d’edat)