CONVOCÀTORIA ORDINÀRIA ALUMNAT LLIURE: Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 de les EOI.

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves dels següents certificats:

Nivell intermedi B1 i B2 i avançat C1 i C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Convocatòria per alumnat lliure, ja que l’alumnat oficial que ve a classe ja té dret a l’examen amb la matrícula.

 

-Inscripció: des de les 9h del  26 de febrer a l’1 de març de 2024

-Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 de març de 2024

-Data límit per comunicar errades en les dades personals: 22 de març de 2024

-Presentació de la documentació (a la secretaria de l’EOI de Terrassa o per correu electrònica secretaria@eoiterrassa.cat): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 22 de març de 2024

-Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 2 d’abril de 2024.

Més informació aquí.