Documentació que aporta l’alumnat (Inici de curs)

Si ets nou al centre o ets menor d’edat cal que ens entreguis aquesta documentació a inici de curs: