NOVETAT CURS 21-22: TEST DE NIVELL D’ANGLÈS EN LÍNIA

El curs 21-22, el test de nivell d’anglès serà en línia

El test de nivell per a la preinscripció d’anglès pel curs 21-22 serà en línia. La preinscripció serà del 31 d’agost al 3 de setembre. Podreu indicar a l’aplicatiu de preinscripció que desitgeu fer el test de nivell d’anglès i tindreu fins al 10 de setembre per realitzar-lo.

La prova de nivell té l’objectiu de determinar a quin curs s’ha de matricular una persona que vol estudiar anglès en una escola oficial d’idiomes i que ja té coneixements de l’idioma.

La prova consisteix en un test de preguntes d’opció múltiple repartides en tres blocs de preguntes. El primer bloc avalua l’ús de la llengua, el segon i el tercer bloc avaluen l’ús de la llengua i la comprensió oral. La dificultat de les preguntes augmenta progressivament. En acabar cada bloc els alumnes coneixeran el curs al qual han estat assignats i, segons el resultat obtingut, se’ls permetrà continuar al bloc següent, si és el cas. L’alumnat al qual se li ofereixi la possibilitat de continuar al bloc següent, podrà rebutjar-ho i quedar-se amb l’assignació obtinguda al bloc anterior, si així ho vol.

La durada del primer bloc és de 45 minuts, la del segon bloc és de 30 minuts i la del tercer és de 35 minuts.

En cas de no disposar d’equipament informàtic o de necessitar suport per part del centre, l’escola posarà a disposició de l’alumnat un ordinador i personal per assistir-lo en el procés de preinscripció i test de nivell el dia 2 de setembre de 10:00 a 12:00.

Més informació, aquí