MESURES DE SEGURETAT DURANT ELS TESTS DE NIVELL 2021-2022

– Els candidats i les candidates hauran de presentar-se al centre el dia i hora establerts, amb un document identificatiu, i sempre amb mascareta i material propi (bolígraf blau o negre, corrector…).

– No es podrà venir acompanyat. Si els candidats venen acompanyats a l’escola, els acompanyants hauran d’esperar fora del centre.

– Cal evitar aglomeracions als passadissos.

– Els candidats han de rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar a l’aula.

– Els candidats han de deixar el DNI a la seva taula de manera que el professorat pugui comprovar-lo.

– Els candidats han de signar el llistat d’assistència amb el seu bolígraf i reduint el contacte amb el paper.

– La informació sobre les dates següents per poder seguir el procés de matrícula es donarà en paper.

– Si fos necessari esperar, els candidats han de romandre asseguts al seu lloc a l’aula i no als passadissos.

– Es ventilaran les aules.