Matrícula d’actualització

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar fer una flexibilització de l’itinerari educatiu: matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors a aquell nivell, sempre que hagin transcorregut dos cursos des que es va superar el nivell que tenen aprovat.

Sol.licitud: de l’1 de juny al 20 de setembre (presencialment o al correu de l’escola eoireus@xtec.cat).
Resolució: 22 de setembre
Matrícula: 26 de setembre (en cas de resolució favorable).

Podeu descarregar la sol•licitud aquí.