Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

 • Nivell Intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
 • Nivell Intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
 • Nivell Avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC

Hi ha dues convocatòries de règim lliure durant l’any a EOI Olot:

 • Febrer, per certificats B1 d’anglès
 • Juny, per certificats B1 i B2 d’anglès, B1 de francès i B1 d’alemany

INSCRIPCIONS:

– Convocatòria de febrer 2021: del 16 (a partir de les 9h) al 20 de novembre de 2020

– Convocatòria de juny 2021: de l’1 (a partir de les 9h) al 5 de març de 2021

INSCRIURE’S, clica aquí

PROVA ESCRITA

Nivell Intermedi B1 (3r)

Convocatòria de febrer

 • Anglès: divendres, 5 de febrer de 2021, a les 15.30h

(la prova es començarà puntual a les 16.00h)

Convocatòria de juny

 • Alemany: dijous, 3 de juny de 2021, 15.30h
 • Anglès: divendres, 28 de maig de 2021, 15.30h
 • Francès: dimarts, 1 de juny de 2021, 15.30h

(la prova es començarà puntual a les 16.00h)

Nivell Intermedi B2 (5è)

 • Anglès: divendres, 4 de juny de 2021, 15.30h

(la prova es començarà puntual a les 16.00h)

Nivell C1 anglès, només alumnes oficials

 • Anglès: dimarts, 25 de maig de 2021, 15.30h

(la prova es començarà puntual a les 16.00h)

Els dies de la prova, per examinar-se, és imprecindible portar l’original del document identificatiu amb què s’ha fet la inscripció (DNI, passaport o NIE)

 

NOTA : Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de totes les proves i guardats amb les pertinences. La prova del candidat que contravingui aquesta norma serà anul.lada.

PROVA ORAL

Les proves orals es portaràn a terme els dies immediatament posteriors a la prova escrita i caldrà ser-hi 15 minuts abans. La convocatòria personal de la prova oral es lliurarà el mateix dia de la prova escrita.

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

Convocatòria extraordinària de febrer
– Qualificacions provisionals: 22 de febrer de 2021
– Qualificacions definitives: 26 de febrer de 2021
(Reclamacions fins a les 12.00h del 25 de febrer de 2021)

Convocatòria ordinària de juny
– Qualificacions provisionals: 23 de juny de 2021
– Qualificacions definitives: 30 de juny de 2021
(Reclamacions fins a les 12.00h del 29 de juny de 2021)

Alumnes lliures convocatòria de febrerclica aquí per consultar resultats
Alumnes lliures convocatòria de junyclica aquí per consultar resultats

També es publicaràn resultats a la cartellera de l’Escola i per alumnes oficials també podeu consultar Centrosnet-Olot Centrosnet-CPD Ripoll

Podeu ampliar informació a: EOIs de Catalunya