Avís Important

El Departament d´Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març. Les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars han quedat suspeses.

Per tant l´escola romandrà tancada a partir del 13 de març fins a nou avís. Mireu la pàgina web regularment per rebre informació actualitzada.

Prova ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes.

En data 13 de març, s’han publicat les llistes provisionals d’admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics.
En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada).