Currículums i certificats

Currículums

Els estudis a les Escoles Oficials d’Idiomes s’estructuren en tres nivells:

  • nivell bàsic: 1r i 2n curs
  • nivell intermedi: 3r curs
  • nivell avançat: 4t i 5è curs
  • nivell C1

Per obtenir informació sobre els currículums que regulen aquests nivells, cliqueu aquí.

Certificats

Les escoles oficials d’idomes gestionen i administren les proves per obtenir dos certificats oficials:

  • el certificat de nivell intermedi, que es correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència (MECR);
  • el certificat de nivell avançat, que es correspon amb el nivell B2 del MECR;
  • el certificat de nivell C1, que es correspon amb el nivell C1 del MECR

Per obtenir informació sobre els certificats oficials, cliqueu aquí.