Equivalències

Diploma 1-96

Podeu consultar la taula d’equivalències aquí.