Biblioteca

 

Horari

 • De dilluns a dijous, de 15:00 h a 20:00 h (del 26 de setembre al 31 de maig)

Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la Biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • No menjar ni beure
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • No reservar llocs de treball a tercers
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre

Préstec

El servei de préstec de documents permet emportar-se conjuntament: 3 llibres, 2 DVD, 1 CD-Àudio, 1 CD-ROM i 1 revista.

 • Cal presentar el carnet d’usuari de la Biblioteca per fer-ne ús. Aquest és personal i intransferible.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD i CD): 2 setmanes (prorrogables dues vegades).
  • Mètodes, gramàtiques i activitats: 2 setmanes (prorrogables una vegada, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Documents en general: 2 setmanes (prorrogables dues vegades, excepte en el cas dels llibres de lectura obligatòria).
  • Obres de referència (diccionaris): 2 setmanes (prorrogables dues vegades)
  • Número vigent de les publicacions periòdiques: excloses de prèstec
  • Mètodes obligatoris durant l’any acadèmic vigent: exclosos de préstec.
 • Es podrà renovar el préstec dels documents, sempre que no hagin estat reservats per un altre usuari, al taulell de la biblioteca.
 • Es podran fer reserves de documents, directament al taulell de la biblioteca. La reserva haurà de ser recollida durant els set dies posteriors a l’avís per e-mail de la disponibilitat del document a la biblioteca; si no és així, la reserva quedarà anul·lada.
 • En cas de deteriorament o pèrdua dels materials prestats, l’usuari estarà obligat a adquirir un nou exemplar (exceptuant el cas de robatori si l’usuari presenta la denúncia corresponent). En cas de no devolució d’algun document es denegarà la renovació del carnet el curs següent.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel•lectual dels documents en préstec.