Carnet d’usuari

El carnet d’usuari identifica l’alumne com a usuari del centre. Permet accedir al servei de préstec de la biblioteca (disponible a partir de novembre), utilitzar portàtils a la biblioteca i assistir a les activitats culturals organitzades pel centre.

Requisits:

– Haver-se matriculat el curs 2021-22

– Haver pagat els 30 euros corresponents al material

Procediment:

– Emplenar el carnet d’usuari

– Anar a Secretaria amb el comprovant de pagament dels 30 euros de material per segellar-lo

Sense el segell de l’escola, el carnet no és vàlid.

El carnet és vàlid durant el curs escolar. Es renova cada any. El mal ús en comportarà la retirada automàtica.