Recursos d’autoaprenentatge

Box Filled-96A continuació es presenten una sèrie de recursos online per la pràctica i l’autoaprenentatge de la llengua anglesa.

Expressió oral i escrita

Comprensió oral

Comprensió escrita

Gramàtica

Vocabulari

Pronúncia

Diccionaris online (monolingües)

Diccionaris online (bilingües)