Faltes menors d’edat

Els alumnes matriculats a l’escola que siguin menors d’edat han de justificar les faltes d’assistència. Els pares o tutors legals dels menors han de telefonar al centre tant en cas d’absència del menor com si el menor ha de abandonar l’escola abans que finalitzi la classe. Sense haver rebut la corresponent autorització els menors no podran abandonar el centre.

Les absències dels menors d’edat s’han de justificar fent servir aquest document.