Trasllats

Tot alumne oficial que es vulgui traslladar ha de primer formalitzar la matrícula en el seu centre (EOI d’origen).

Trasllat de matrícula en període no lectiu (juliol)

– la sol·licitud s’ha de fer a l’EOI de destinació (EOI on es vol efectuar el trasllat) i ha de ser presencial

– documentació: sol·licitud de trasllat i full de pagament de la matrícula

– termini: 12 i 13 de juliol de 2021

– l’acceptació està condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació contactarà el sol·licitant i li comunicarà la resolució el 20 juliol.

Trasllat de matrícula en període lectiu

– la sol·licitud s’ha de fer a l’EOI de destinació (EOI on es vol efectuar el trasllat)

– documentació: sol·licitud de trasllat i full de pagament de la matrícula

– termini: 29 d’abril de 2022

– l’acceptació està condicionada a la disponibilitat de places. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació es posarà en contacte amb el sol·licitant.