Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Certificat de Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Certificat de Nivell Intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Certificat de Nivell Avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Podeu trobar tota la informació necessària a la XTEC