Equip directiu

Directora
Maria Scanlan
Horari d’atenció: dimecres, de 15:00h a 16:00h

Cap d’estudis
Víctor Aldea
Horari d’atenció: dimarts, de 14:00h a 15:00h
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Núria Abad
Horari d’atenció: dimecres, de 15:00h a 16:00h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)