Biblioteca

Horari  a partir d’octubre

  • Dilluns, dimarts i dijous d’11.45 a 12.15h
  • De dilluns a dijous, de 16 h a 19.30 h

Normativa

A la biblioteca de l’EOI de Tortosa hi haurà un espai d’estudi i de consulta, així com un servei de préstec de materials per aprendre idiomes.
Per endur-se el material de préstec cal que el / la bibliotecari/ària el registri. El material de consulta “exclòs de préstec” no es pot treure del centre. El material es deixa inicialment per a 15 dies, renovables.

Per renovar el material cal que es demani a la bibliotecària abans que s’acabi el termini de préstec presencialment o per correu electrònic.
En cas de pèrdua o no retorn, se n’exigirà l’import del material per reemplaçar-lo.