Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Sant Feliu de Guíxols. El consell escolar de l’EOI Sant Feliu de Guíxols està format per:

Presidenta: Mercè Ribera Górriz | direccio@eoiguixols.cat (perfil aquí)

Secretari: David Avellaneda González | secretaria@eoiguixols.cat (perfil aquí)

Representant de l’Ajuntament: Salvador Calabuig Serra (Regidor d’Educació)

Representant de l’alumnat: José Antonio Sánchez Peralta I joseantonio.sanchez@eoiguixols.cat

Representant de l’alumnat: Maria Carme Titos García I mariacarme.titos@eoiguixols.cat

Representant de l’alumnat: Jordi Vilà Vilà I jordi.vilavila@icag.cat

Representant del professorat: Francis Boyle | francis.boyle@eoiguixols.cat

Representant del professorat: Catherine Pérez Delgado | catherine.perez@eoiguixols.cat

Representant del professorat: Mariona Salvador Jaumà | mariona.salvador@eoiguixols.cat

Representant del PAS: Mercè Oliveras Amat | merce.oliveras@eoiguixols.cat