Llibres i lectures

Literature-96

DEPARTAMENT D’ALEMANY. LLIBRES DE TEXT I LECTURES.   

CURS 2019-20

 

 Primer curs _____2 grups ? 40 exemplars ___________________________________________

ISBN 978-3-19-301082-7

ISBN 978-3-19-601082-4

Llibre de lectura:

  • Gebrochene Herzen, de la col·lecció Leo & Co de Klett-Langenscheidt

Segon curs ______2 grups ? 35 exemplars ____________________________________________

  • Panorama , A2 Kursbuch

ISBN 978-3-06-120498-3

  • Panorama, A2, Übungsbuch 

ISBN 978-3-06-120473-0

Llibre de lectura:

  • Cap

Tercer curs _____1 grup ? 20 exemplars_____________________________________

  • Menschen B1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Hueber. ISBN: 978-3-191019037
  • Menschen B1. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. Hueber. 

ISBN: 978-3-191119034

Llibre de lectura:

  • Cap