Programa experimental de certificació de llengües estrangeres

El Departament crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i obre convocatòria pública per a la selecció de centres interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020.

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits pels alumnes de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi, el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

El Programa té una durada de 3 cursos.

Poden formar part del Programa, els centres de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen: educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles de formació professional, cicles d’arts plàstiques i disseny o cicles d’ensenyaments esportius de règim especial.

Les llengües estrangeres són les llengües anglesa, francesa, alemanya i italiana, en els nivells B1 i B2.

L’EOI del Prat és el centre de referència dels Instituts del Prat: Les Salines i Illa dels Banyols des del curs 2018-19.