Projecte d’innovació pedagògica “Tecnologies mòbils”

L’escola ha estat seleccionada per participar en el programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge d’acord amb les bases reguladores de la RESOLUCIÓ EDU/3044/2018, de 19 de desembre. Aquest programa té una durada de 3 cursos escolars.

El nostre projecte s’anomena “Plataforma digital EOI del Prat”, i té com a objectiu la millora de l’expressió oral mitjançant la creació de vídeos.

Finalitat:

1.1. Promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant, les finalitats del Programa Tecnologies digitals per a l’Aprenentatge són:

 1. Promoure la innovació educativa basada en l’ús efectiu de les tecnologies digitals per contribuir a enriquir i potenciar el conjunt dels aprenentatges curriculars.
 2. Facilitar el desplegament de les competències digitals.
 3. Fomentar la inclusió educativa amb els recursos digitals.
 4. Estimular la transformació metodològica i organitzativa a nivell de centre educatiu.
 5. Promoure i impulsar l’avaluació de l’impacte de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge.

Objectius:

1.2. Els objectius del Programa d’innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge són:

 1. Adoptar les tecnologies digitals per promoure la innovació educativa i el treball competencial i impulsar la transformació digital educativa en el marc del pla TAC dels centres educatius.
 2. Adequar les propostes curriculars i didàctiques a la integració de les tecnologies digitals per tal d’impulsar les competències digitals.
 3. Promoure els usos responsables i segurs de les tecnologies digitals.
 4. Fomentar l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement a partir de convenis de col·laboració amb entitats externes.
 5. Impulsar, en el marc del PEC, lligat al pla TAC i al Pla de Comunicació digital de centre, un projecte de comunicació digital, tant de revista digital, com de ràdio o televisió escolar.
 6. Emprar les tecnologies mòbils per fomentar la innovació educativa i els usos responsables i inclusius de les tecnologies digitals.
 7. Desenvolupar les capacitats de pensament computacional i de georeferenciació d’una manera transversal.
 8.  Desenvolupar les competències bàsiques de forma integrada amb l’enfocament STEM.

Àmbits:

1.3. El Programa d’innovació Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació:

 1. Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge.
 2. Àmbit 2: organització i gestió educativa.
 3. Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn.