Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI del Prat. El consell escolar de l’EOI del Prat està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Sílvia Milian Hita
Secretària: Anna López Sans
Cap d’estudis: Sònia Viaplana Vadnov

Representants del professorat

Maude Lambert, Carles Vallhonrat Soler, Sònia Carrasco Coria

Representants de l’alumnat

Valentín Duque , Montse Flores Calero, Loli Galdeano Martínez

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Dani Yébenes Zamora

Representant de l’Ajuntament

Leticia Marfil

 

Acords presos al Consell escolar

Curs 2018-19

Reunió de consell escolar 1  19.09.18    Acords acta 1_19.09.18_

Reunió de consell escolar 2     09.10.18  Acords acta 2_ 09.10.18

Reunió de consell escolar 3  20.12.18    Acord acta 3_20.12.18

Reunió de consell escolar 4      29.01.19  Acords acta 4_ 29.01.19

Reunió de consell escolar 5      07.03.19 Acrods acta 5_ 07.03.19

Reunió de consell escolar 6      21.06.19 Acords acta 6_ 21.06.19

Curs 2019-20

Reunió de consell escolar 1     27.09.20    Acords_ acta 1 27.09.20

Reunió de consell escolar 2     16.12.19      Acrods_acta 2 16.12.19