Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI del Prat. El consell escolar de l’EOI del Prat està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Sílvia Milian Hita
Secretària: Anna López Sans
Cap d’estudis: Sònia Viaplana Vadnov

Representants del professorat

Maude Lambert, Carles Vallhonrat Soler, Sònia Carrasco Cordia

Representants de l’alumnat

Toni Burgos, Valentín Duque, Montse Flores, Loli Galdeano

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Dani Yébenes Zamora

Representant de l’Ajuntament

Leticia Marfil