Consell escolar

Presidenta Sílvia Milian Hita
Secretària Anna López Sans
Cap d’estudis Sònia Viaplana Vadnov
Representants professorat Carles Vallhonrat Soler
Sònia Carrasco Coria
Maude Lambert
Representants alumnat Anna Díaz Roig
Jennifer González Muñoz
Dolores Martínez Galdeano

Luis Montemayor Delgado

Representant Ajuntament Letícia Marfil Martín

Acords presos curs 2021- 2022

 

Acords presos curs 2020-2021

Acta 1 _ 15 de setembre de 2020

S’acorda l’aprovació de Pla de contingència (d’obertura) curs 2020-21

Acta 2 _ 16 d’octubre de 2020

Aprovació Programació General Anual

Aprovació modificació calendari escolar: el divendres lectiu 30 d’octubre passa a 4 de desembre.

Acta 3 _ 2 de novembre 2020 extraordinari

Noves mesures organitzatives per contenir el rebrot de la covid-19

Acta 4_ 21 de desembre de 2020

Es continua amb els mateixos models d’ensenyament-aprenentatge. 

Acta 5 _  29  de gener de 2021

S’aprova la liquidació de l’exercici de l’any 2020

S’aprova el pressupost de l’exercici de l’any 2021

Acta 6 _29 d’abril de 2021

S’aprova l’oferta de cursos d’estiu durant el mes de juliol de 2021 

Acta 7 _29 de juny de 2021

S’aprova el  Pla de l’atenció a la diversitat

S’aprova la Memòria del curs acadèmic 2020-2021