Càrrecs de coordinació

Caps de Departament

Cap de departament d’alemany
Carles Vallhonrat Soler

Cap de departament d’anglès

Sònia Carrasco Coria

Sota-Cap de departament d’Anglès
Joaquim Andrés Casamiquela

Cap departament de francès
Marta Ribas

Altres coordinacions

Coordinadora de cultura digital

Mar Rey Benadero

Coordinadora de Riscos Laborals

Sònia Viaplana Vadnov

Contacte: eoielprat@xtec.cat