Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’alemany
Carles Vallhonrat Soler
Cap de departament d’Anglès
Raquel Juan Franco
Cap departament de francès
Marta Ribas

Coordinadora TIC/TAC

Sònia Carrasco Coria

Coordinadora de màrqueting

Mar Rey Benadero

Coordinadora de biblioteca

Laura Rodriguez Pérez

Coordinadora de Riscos Laborals

Sònia Viaplana Vadnov

Contacte: eoielprat@xtec.cat