Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’alemany
Carles Vallhonrat Soler
Cap de departament d’Anglès
Joaquim Andrés Casamiquela
Cap departament de francès
Marta Ribas

Coordinadora digital

Sònia Carrasco Coria

Coordinadora de màrqueting

Mar Rey Benadero

Coordinadora de biblioteca

Raquel Juan Franco

Coordinadora de Riscos Laborals

Sònia Viaplana Vadnov

Contacte: eoielprat@xtec.cat