Càrrecs de coordinació

Cap de departament d’alemany
Carles Vallhonrat Soler
Cap de departament d’Anglès
Raquel Juan Franco
Cap departament de francès
A determinar

Coordinadora TIC/TAC

Sònia Carrasco Coria

Coordinadora de màrqueting

Mar Rey Benadero

Coordinadora de biblioteca

A determinar

Coordinadora de Riscos Laborals

Sònia Viaplana Vadnov

Contacte: eoielprat@xtec.cat