Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.
Procediment:

 • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
 • Es pot recollir personalment a partir de mitjans de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivell Intermedi B2 i Nivell avançat C1

 • L’alumnat oficial del Nivell Intermedi B2 o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B2.
 • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

El tràmit es començarà a fer a partir del mes d’octubre.

 1. Enviar el vostre DNI escanejat per davant i per darrere al correu secretaria@eoidelprat.cat
 2. La secretaria de l’escola us enviarà la Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari i el document de pagament.
 3. Abonar les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.

-Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
-Al portal de pagament de “La Caixa”

4. Retornar presencialment a la secretaria del centre el resguard de pagament juntament amb el document de pagament i la sol·licitud emplenada.
En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu postal als interessats.
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell Intermedi B2 i Avançat C1)

 • Ordinària: 74,95 €
 • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
 • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
 • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts