Horari d’obertura i calendari del curs

Calendari escolar curs 2020-21 alumnat

Horari obertura del centre

dilluns i dimecres: de 12:00h a 21:00h

dimarts, i dijous: de 9:30h a 21:00h

divendres: de 9:30 a 13:30 (* els divendres lectius l’escola obrirà de 12:00 a 21:00)

Per veure l’horari d’obertura dels mesos de juny, juliol i setembre consulteu el nostre web.

L’escola romandrà tancada al públic, apart dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya (reflectits en el calendari del curs), els següents dies de festa local i de lliure disposició.

  • 28 de setembre de 2020 (dia de festa local)
  • 7 de desembre de 2020 (festa de lliure disposició)
  • 12 de febrer de 2021 (festa de lliure disposició)
    Calendar-96
  • 30 d’abril de 2021 (festa de lliure disposició)
  • 24 de maig de 2021 (festa local)

Altres horaris Clock-96

  • Per consultar l’horari de Secretaria, aneu aquí.
  • Per consultar l’horari de la Biblioteca, aneu aquí.