Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior.

La matrícula d’antics alumnes es realitza on-line durant la primera quinzena del mes de juliol de cada any. Consulteu el nostre web per informació més específica.