Equip directiu

Directora
Sílvia Milian Hita
Horari d’atenció: dilluns i dimecres de 16 a 17

Cap d’estudis
Sònia Viaplana Vadnov
Horari d’atenció: dimecres de 16 a 17 h
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Anna López Sans
Horari d’atenció: dijous de 16 a 17 h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)