Programa Interseccions

Des del curs 2017-18 participem en el Programa de ciutat “Interseccions”.

Per mitjà d’aquesta iniciativa, els professionals d’educació i cultura d’un municipi de més de 60.000 habitants, aconsegueixen treballar de manera conjunta, impulsar accions transversals i configurar entorns d’aprenentatge on centres educatius i equipaments culturals i altres agents educatius, en són també els corresponsables.
L’Ajuntament posa en marxa un espai de treball conjunt dels professionals d’educació i cultura. Es pretén organitzar les polítiques municipals adreçades a teixir un projecte educatiu global, per tal de generar contextos d’aprenentatge de base corresponsable entre els diferents agents educatius i culturals de la ciutat