Absències del professorat

22 i 23 de maig – Marta Arnal – A1, B1 i B2.1 d’alemany