Trasllats d’expedient

Trasllats d’expedient

Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic

Després de formalitzar la matrícula en un centre, l’alumnat pot demanar continuar el curs en una altra escola, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.

Termini: fins el 30 d’abril

La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model adjunt i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. En cas que no hi hagi vancant s’obrirà una llista d’espera.

Trasllat de matrícula en període no lectiu

Els alumnes oficials poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant el mes de juliol dins els terminis establerts.

Termini presentació sol·licituds: 15 i 16 de juliol

Termini resolució trasllat: 22 de juliol

La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumne a través del mitjà establert per a notificar l’acceptació o denegació del trasllat. La documentació que s’ha d’aportar és el resguard de pagament de la matrícula i la sol·licitud adjunta.

 

NOTA: L’alumnat que es matriculin el mes de juliol no podrà preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola. Tenir més d’un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents comporta l’anul·lació d’ambdós expedients.