Departament d’anglès

Pàgines web per treballar totes les habilitats:

Pàgines web de diccionaris:

Pàgines web Media:

TV

Newspapers

Pàgines per treballar la comprensió escrita (READING):

 • Web per practicar el reading (cal registrar-se gratuïtament): newsela
 • ESL reading comprehension: Thoughtco
 • Agendaweb – tots els nivells: Agendaweb 
 • Web amb diferents històries curtes per practicar la comprensió escrita – tots els nivells: ELC study zone

Pàgines per treballar la comprensió oral (LISTENING):

 • Àudios de 6 minuts (sense transcripció) sobre molts temes diferents: 6-Minute English 
 • Vídeos curts amb transcripció i un breu glossari (level – B1 & B2.1): Learning English (Intermediate level)
 • Àudios amb la transcripció i exercicis. Diferents accents: elllo
 • Vídeos de reportatges de 10 minuts amb transcripcions: CNN10
 • Vídeos breus (2-5 minuts) sobre molts temes, amb la possibilitat de posar subtítols: BBC.com/ideas
 • Secció en anglès del mitjà català amb entrevistes i altres programes amb parlants nadius i també no-nadius: English hour
 • Activitats de listening amb exercicis de pre-listening, listening and post-listening. També pots tenir la transcripció (quiz scrip) i el vocabulari difícil o important del text: esl-lab
 • Web molt coneguda amb exercicis basats en vídeos de Ted-talks: ed.ted
 • Web per practicar a través de cançons: lyricstraining

Pàgines per treballar l’ús de la llengua (USE OF LANGUAGE):

 • Web amb explicacions i exercicis gramaticals per nivells baixos i intermedis: ego4u
 • Web amb molts recursos d’ús de la llengua: ESLsite
 • Web amb activitats classificades per nivells i també exercicis bilingües: a4ESL
 • Web amb exercicis de gramàtica, vocabulari, proves i jocs: Englisch-hilfen
 • Agendaweb – tots els nivells: Gramàtica i vocabulari

Pàgines per treballar l’expressió i interacció escrita (WRITING):

 • Web amb una secció sobre diferents aspectes per millorar l’expressió i interacció escrita: ego4u
 • Web amb corrector en línia gratuït (cal registrar-se): writeandimprove
 • Web amb corrector en línia gratuït: onlinecorrection

Pàgines per treballar l’expressió i interacció oral (SPEAKING and PRONUNCIATION):

 • Web amb tutorials i explicacions sobre aspectes de pronúncia (anglès americà) amb exercicis i correccions: evaeaston
 • Web amb diferents apartats per practicar frases i converses: talkenglish
 • Web moltes converses diferents, situacions comunicatives habituals: focusenglish
 • Web amb una secció específica de pronunciació de la pàgina general de la BBC, amb vídeos explicatius sobre aspectes específics de pronunciació (nivells B1 i B2.1):Tim’s pronunciation
 • App que es pot descarregar a l’ordinador, tauleta o mòbil per practicar l’expressió oral amb diàlegs curts mitjançant tecnologia d’intel·ligència artificial: elsaspeak