Absències del professorat

Seu
Idioma
Curs
Data d’absència
Olot
Anglès
B2.1
17/04/24