Absències del professorat

Bones notícies: totes les classes funcionen amb normalitat. ✅ 

No hi ha excusa per faltar! 

See you at the school – On se voit à l’école – Wir sehen uns in der Schule!