Absències del professorat

Ens retrobem el 23 de setembre amb els grups de dilluns i dimecres, i el 24 amb els de dimarts i dijous!

See you at the school – On se voit à l’école – Wir sehen uns in der Schule!