Equivalències

Diploma 1-96

Podeu consultar les taules d’equivalències amb les certificacions d’altres institucions  aquí.