Preinscripció i matrícula NOU ALUMNAT curs 24-25

Preinscripció i Matrícula NOU ALUMNAT – Nivells A1 a C1 (i C2 de català) curs 2024-2025

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma. Si voleu més informació relativa a les EOI consulteu la pestanya Idiomes (EOI) d’aquest enllaç

Important! L’escola no avisa sobre les diferents etapes del procés; és responsabilitat de les persones interessades entrar al programa informàtic per conèixer l’estat de la seva preinscripció.

Infografia amb tota la informació de preinscripció i matrícula (properament)

A.  Normativa i procediment abreujat

 1. Preinscripció obligatòria online del 2 de setembre (a partir de les 12:00h) al 9 de setembre (fins a les 15:00h màxim) de 2024 al següent enllaç. Opcions de preinscripció:

      a) El candidat/a es pot preinscriure a A1 si no té coneixements de la llengua o en té pocs (alemany, anglès, francès).

      b) Si el candidat/a té coneixements de la llengua, per accedir a un curs superior a A1 cal seguir una de les dues opcions següents:

   • preinscriure’s a test de nivell online (preinscripció d’alemany, anglès o francès, fins al 9 de setembre a les 15h): un cop feta la preinscripció, el candidat pot fer el test de nivell online des del 2 de setembre (a partir de les 12:00h) al 12 de setembre (fins a les 17:00h) de 2024. S’ha de tenir en compte que el test es divideix en tres blocs, amb dificultat progressiva i que no es pot passar d’un bloc al següent si el nombre de respostes correctes no és suficientment alt. Només es pot fer cada bloc un sol cop (no es pot repetir cap part del test) i amb el temps marcat. Els blocs 2n i 3r inclouen una comprensió oral, tingueu-ho en compte abans de començar-los. El bloc 3r inclou una expressió escrita. Al final de cada bloc el test assigna un nivell segons el resultat d’aquest excepte en el cas d’haver fet l’expressió escrita en què se us comunicarà el resultat posteriorment. Quan es comença un bloc s’ha d’acabar, el programa no permet sortir i tornar a entrar més tard.
   • preinscriure’s a test de nivell per a català (presencial, veure dia i hora properament en aquest apartat). D’aquesta llengua només oferim el nivell C1 i C2.
   • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè:

-es té un curs acreditat d’una EOI

-es té un certificat o equivalència reconeguda a les EOIs en aquest enllaç.  En aquest cas, els alumnes han de fer arribar la documentació com a document adjunt en el moment de la preinscripció o per correu electrònic a l’escola fins al dia 12 de setembre a les 17h (eoiblanes@xtec.cat).

  1. Consulta de resultats de test de nivell i escollir horaris: tria de grup des del moment en què s’acaba de fer el test de nivell fins al 16 de setembre a les 10h.
  2. Sorteig per assignació de places. Publicació del resultat: 16 de setembre a les 18h (comprovar si s’és admès, llista d’espera o no admès)
  3. Matrícula online (alumnes admesos) del 16 de setembre (a partir de les 18:00h) al 18 de setembre (fins les 23:59h màxim) al següent enllaç. Recordeu que per poder fer la matrícula s’ha d’haver fet la preinscripció a A1, preinscripció i acreditació o preinscripció i test de nivell online i haver estat admès prèviament.

 

L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’assignació de places.

Per tal que la matrícula sigui efectiva s’han de fer els pagaments en un període de 24h. Per realitzar els pagaments hi ha tres opcions (les trobareu a la dreta del resguard): pagament amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta, CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de La Caixa. Atenció perquè s’han de passar els dos codis barres del resguard. Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions.

 

Documentació

D’acord amb la Resolució del Departament d’Educació que aprova les normes de preinscripció i matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir les persones més grans de 14 anys per estudiar un idioma diferent al primer idioma estranger cursat a l’ESO.

Una vegada feta la matrícula, abans de començar les classes, és obligatori deixar a la bústia de l’entrada de l’escola la documentació següent dins d’un sobre amb el nom de l’alumne/a:

 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport (per les dues cares)
 • Fotografia mida carnet original (no s’admetran fotocòpies)
 • Si escau, fotocòpia del document acreditatiu de bonificació o d’exempció (per les dues cares).

Els menors d’edat han de demanar cita prèvia per correu electrònic (eoiblanes@xtec.cat) un cop s’hagin matriculat i han de venir acompanyats per pare/mare o tutor/a legal, tots dos amb la fotocòpia del DNI.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé. Els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.