Matricula antic alumnat – Nivells A1 a C1 curs 2023-2024

Les persones matriculades en un curs oficial del mateix idioma, en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior són antic alumnat i tenen preferència per matricular-se el curs següent.

S’han de matricular en aquest període tots els alumnes del curs 2022-2023 que passen de curs o repeteixen.

Calendari

El procés de matrícula d’antics alumnes es fa via telemàtica, cliqueu Calendari matricula AA EOI Blanes 2023 per veure quan us heu de matricular i tota la informació del procés.

Matrícula pel curs 2023-2024:  

LA MATRÍCULA ES FA A TRAVÉS DE L’APLICATIU SEGÜENT:    CENTROS NET.

Per entrar a CentrosNet:

Usuari: data de naixement 00/00/0000

Contrasenya: el vostre DNI /NIE (sense punts, ni espais, ni lletra al final) o passaport

Contrsenya personal: és la mateixa que vàreu utilitzar quan us vàreu matricular el curs anterior

Aneu a “Recordar contraseña personal” (al final del missatge) si no recordeu la contrasenya que teníeu quan us vàreu matricular.  Rebreu un correu electrònic al mateix compte d’email que vàreu utilitzar en aquell moment. Si no rebeu el missatge mireu que no sigui al correu brossa o “spam”.

Per matricular-vos, un cop estigueu a Centros.net, seguiu les instruccions de l’aplicatiu i recordeu el següent:

  • Realitzar els pagaments (a la dreta del resguard hi ha les tres opcions de pagament) amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta, CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de La Caixa (Servicaixa). Per tal que la matrícula sigui efectiva s’han de fer els pagaments en un període de 24h. Atenció perquè s’han de passar els dos codis de barres del resguard.  Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions.

Important: L’alumne/a que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumnat l’haurà de resoldre els dies així estipulats.

Aquells alumnes que no s’hagin matriculat duran el període de matrícula del mes de juliol perdran l’oficialitat. Per matricular-se novament haurà de fer preinscripció durant el mes de setembre.

 

Normes

Tenen consideració d’antics alumnes a l’efecte de matrícula els alumnes del curs anterior del mateix idioma.

  1. La matrícula és telemàtica i segueix un ordre de prioritat i un calendari que estableix el Departament d’Educació.
  2. No està permès matricular-se com a alumne oficial i lliure del mateix idioma, el mateix any acadèmic.
  3. Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles en aquest document.
  4. Si s’ha fet una renúncia oficial durant l’any acadèmic, el curs no computa a efecte de repeticions.
  5. Els canvis d’horari només s’acceptaran segons la disponibilitat de places i en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies un cop acabat el termini de matrícula.