Direcció

Isabel Puchol Ruiz   

Adreça electrònic: ipuchol@xtec.cat

Horari d’atenció al públic : dimecres de 12 a 13

Per consultes feu un correu electrònic.