Absències del professorat

Recordeu que el primer dia d’absència del professorat es comunica amb un SMS, a partir del segon dia heu de consultar aquest apartat abans de venir a classe.

Us recomanen consultar el Moodle del vostre curs, on trobareu feina per fer.

DEPARTAMENT PROFESSOR/A DATA INICI D’ABSÈNCIA
DATA INCORPORACIÓ
OBSERVACIONS