Absències del professorat

DEPARTAMENT PROFESSOR/A DATA INICI DATA INCORPORACIÓ OBSERVACIONS
Francès María Ángeles Sánchez 20/03/23