Horaris per al curs

Horaris per al curs 2024-2025 – Departament de català

NIVELL DIES HORARI AULA PROFESSOR/A
C1 dilluns i dimecres (presencial) 16.00 a 18.15 A determinar
C2 dimecres (semipresencial) 18.30 a 20.45 A determinar
C2 dimarts (semipresencial) 16.00 a 18.15 A determinar
C2 dimarts (semipresencial) 18.30 a 20.45 A determinar

Cursos semipresencials (català C2): una sessió PRESENCIAL a la setmana de 2 h 15 m. La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica.

Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia.